Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Teorijske osnove metodike govorne komunikacije

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Temeljni je cilj kolegija osposobiti studente za samostalan i stvaralački pristup u složenom procesu usvajanja i učenja materinskog jezika, te ovladati suvremenim oblicima, strategijama i sredstvima govorne komunikacije. Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: 1. pravilno definirati suvremene pojmove u podruju Metodike govorne komunikacije 2. analizirati i znati koristiti suvremene oblike, strategije i sredstava kojima će optimalno poticati govorni razvoj i komunikaciju predškolskog djeteta, njegovu sposobnost izražavanja i govornog stvaralaštva 3. uspoređivati i kritički razmatrati govorne komunikacije u pedagoškoj praksi 4. osposobiti se evaluaciju rada djece i odgojitelja 5. razvijati sposobnost timskog rada i komunikacije s predškolskom djecom i ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima 6. osposobiti se za praćenje, vrednovanje i primjenjivanje suvremenih spoznaja o komunikaciji djeteta 7. znati provoditi manja akcijskih istraživanja 8. rješavati jednostavne komunikacijske problema pedagoške prakse.