Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Opća pedagogija

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Opći ( viši) ciljevi koji prelaze okvire nastavnog programa Studenti će u ovom kolegiju: a) stjecati temeljna znanja iz područja pedagogije u cilju poticanja razvoja stavova, osjetljivosti za pedagoške probleme b) prepoznati obrazovanje kao važnog i neophodnog čimbenika koji omogućava ljudima stjecanje znanja o svijetu, drugim ljudima ali i o sebi samima tijekom cijelog života (?doživotno učenje? - learning throughout life). Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: Studenti će nakon odslušanog kolegija u ovom semestru biti osposobljeni za: 1. pravilno definiranje složenijih pojmova pedagogije te za njihovu primjenu u školskom okružju i svakodnevnom životu; 2. analizu i kritičko razmatranje odnosa između teorije odgoja, škole i školskog sustava; 3. promišljanje, opisivanje i istraživanje jednostavnih formalnih i neformalnih oblika odgoja 4. prepoznavanje, kritičko analiziranje i interpretiranje najvažnijih obilježja pedagogije primjerima iz svakodnevnog života (škola, učitelj/odgojitelj, obitelj, lokalna zajednica, šira društvena zajednica); 5. uspoređivanje i kritičko analiziranje komunikacijskih situacija i oblika rada u školskom okruženju 6. evaluaciju vlastitog rada i rada učenika 7. kritičko analiziranje postojećih odgojnih funkcija i uloga pojedinih institucija (škola, obitelj, radna organizacija, mass-media i dr.) tj. njihovog utjecaja na mogućnosti i domete; 8.timski rad i komunikaciju sa subjektima odgojnog i obrazovnog procesa.