Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Temeljni cilj ovog kolegija je ukazati studentima kako je odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo cjeloživotni proces učenja i poučavanja za (samo)osnaživanje i odgovornost građana u kulturno pluralnom demokratskom društvu koje je uređeno na načelima slobode, pravde, jednakosi, mira i solidarnosti. Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: Studenti će nakon odslušanog kolegija u ovom semestru biti osposobljeni za: 1. pravilno definiranje i uporabu temeljnih pojmova iz područja ljudskih prava i demokratskog građanstva u svakodnevnom životu, a posebno u školskom okruženju; 2. dalje proširivanje znanja, razvoja vještina i usvajanje stavova kako na intrapersonalnoj tako i na interpersonalnoj razini u području ljudskih prava i demokratskog građanstva; 3. prepoznavanje i kritičko analiziranje bitnih obilježja ljudskih prava kao i najzančajnijih generacija ljudskih prava; 4. razumijevanje i uporabu temeljnih eurospkih instrumenata ljudskih prava;