Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Metodika upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova 2

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Temeljni je cilj kolegija upoznati suvremena znanstvena shvaćanja o razvoju logičko-matematičkog mišljenja djece predškolske dobi, ovladati metodičkim postupcima, tehnikama i oblicima samostalnog, stvaralačkog pristupa u odgojno-obrazovnom radu i znati ih primijeniti u praksi. Ciljevi u terminima očekivanih rezultata: - osposobiti se za timski rad i komunikaciju s predškolskom djecom i ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima - pripremati se i realizirati metodičke vježbe u dječjem vrtiću - znati izvršiti izbor adekvatnih sadržaja, strategija i postupaka za razvoj matematičko-logičkog mišljenja i ekološke osjetljivosti djeteta - znati primjenjivati igru i eksperiment u odgojno-obrazovnom procesu - pratiti, vrednovati i primjenjivati suvremene spoznaje o prirodoslovlju i društvu te početnim matematičkim pojmovima - osposobiti se za provođenje manjih akcijskih istraživanja - provoditi samoevaluaciju rada te evaluaciju rada djece i odgojitelja u neposrednom radu u odgojno-obrazovnoj ustanovi - osposobiti se za programiranje, analiziranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada