Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Iztok Retar Loris Benassi
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
OPĆI CILJEVI: 1. Prepoznati važnost prihvaćanja svakodnevnog vježbanja u cilju razvoja antropoloških obilježja, usvajanja i povećanja fonda motoričkih znanja usmjerenih ka zdravlju. 2. Ovladati znanjima o vrijednostima i značaju svakodnevnih motoričkih aktivnosti uspješno prenose na djecu. Ciljevi kolegija u terminima očekivanih rezultata: Studenti će nakon odslušanog kolegija biti u stanju: 1. Tumačiti i analizirati spoznaje o općim zakonitostima ljudskog kretanja, općim zakonitostima upravljanja procesom vježbanja kao i posljedicama neposrednih i posrednih utjecaja tih procesa na ljudski organizam. 2. Opisati i analizirati osnovne rezultate istraživanja u području primijenjene kineziologije, naročito za mlađi školski uzrast, te će moći adekvatno i uspješno primijeniti rezultate u nastavnoj teoriji i praksi. 3. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja kineziološke edukacije s ciljem mogućih poboljšanja neposredne nastavne teorije i prakse ( procedure planiranja i programiranja).