Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Nikola Vojnović
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Sadržaj kolegija: 1. Opća geografija 1.Uvod u geografiju 2. Oblik. Veličina. Gibanja Zemlje 3. Predočavanje zemljine površine: Geografske karte. Globusi. Podjela karata. Mjerilo. Korištenje karata. 4. Reljef: Građa Zemlje. Litološki sastav. Geološka starost Zemlje. 5. Endogene i egzogene sile 6. Klima: Klimatski elementi i modifikatori. Atmosfera. Zračna strujanja. 7. Klasifikacija klima. Tlo. Tipovi vegetacije 8. Svjetsko more: Kemijsko-fizička svojstva mora. Dinamika mora. Vode na kopnu: Podzemne vode, rijeke i jezera. 9. Stanovništvo: Razmještaj, Razvoj, Kretanje stanovništva (prirodna i prostorno), 10. Sastav, Populacijska politika 11. Naselja: Seoska naselja. Gradska naselja. Urbanizacija 12. I djelatnosti: Poljoprivreda, Šumarstvo, Ribarstvo 13. II djelatnosti: Energetika, Rudarstvo, Industrija, Industrijske regije 14. III djelatnosti: Promet. Vrste prometa. Turizam. Turističke regije svijeta 15.Geografski aspekt zaštite okoliša: Stanovništvo i okoliš. Gospodarstvo i okoliš 2. Geografija Hrvatske i zavičajna geografija Problematika regionalnog razvoja Republike Hrvatske. Prirodno-geografska obilježja Republike Hrvatske Stanovništvo i naselja Republike Hrvatske Prostorni aspekt gospodarstva Republike Hrvatske Zavičajna geografija (geografija odabranih regija RH) Geografija Hrvatske i zavičajna geografija obrađuje se na seminaru i terenskoj nastavi 3. Terenska nastava Terenska nastava je skladu s temama opće, regionalne i zavičajne geografije i u korelaciji i suradnji sa srodnim kolegijima.