Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Ovladati osnovnim statističkim metodama i modelima koji se koriste u području ekonomije i poslovne ekonomije. Uvod Osnovni pojmovi; populacija i uzorak; statističke varijable Deskriptivna statistika Tablično i grafičko prikazivanje podataka; distribucije frekvencija; mjere lokacije i disperzije; asimetrija i zaobljenost Vjerojatnost Ishodi i događaji: vjerojatnost; principi prebrojavanja - kombinatorika; operacije s događajima; nezavisnost; formula potpune vjerojastnosti i Bayesov teorem; slučajne varijable - diskretne i neprekidne; važne distribucije vjerojatnosti Uzorci i uzoračke distribucije Parametri i statistike; slučajni uzorak; distribucija uzoračke sredine, proporcije i varijance; distribucija razlike sredina i proporcija; centralni granični teorem Procjene Točkovno i intervalno procjenjivanje; svojstva točkovnih procjenitelja; intervalna procjena sredine, proporcije, varijance, razlike sredina i proporcija; projektiranje uzorka Testiranje hipoteza Hipoteze; koraci u testiranju hipoteza; pogreške tipa I i II; testiranje hipoteza o sredini, proporciji, varijanci, razlici sredina i proporcija; p-vrijednost; snaga testa i operativna karakteristika; tri ili više populacija; hi-kvadrat test; neki neparametarski testovi