Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Revizija i analiza poslovanja

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Kolegij razrađuje teorijsku osnovu i metodologiju revizije, u prvom redu revizije financijskih izvještaja i poslovanja trgovačkih društava. Daje se pregled povijesnog razvoja, ističe njena uloga i značenje u suvremenom poslovnom okruženju, odnosno, šire, u društvu. Upoznaje se studente s revizijskom regulativom. Provode se usporedbe na europskoj i međunarodnoj razini.Razrađuju se revizijska načela i standardi. Obrađuju se revizijske strategije, faze revizije, osnovne metode, tehnike i postupci pri provedbi revizije neophodni za donošenje revizorskog mišljenja. Razmatraju se vrste revizorskog mišljenja, odgovornost revizora. Ovladava se metodologijom revizije pojedinih poslovnih ciklusa, računa. Utvrđuju se specifičnosti revizije u pojedinim djelatnostima, posebni oblici revizije.Raščlanjuju se analitičke metode. Razrađuje se analiza financijskog rezultata, prihoda, rashoda, dugotrajne i kratkotrajne imovine, obaveza, kapitala, analiza financijske situacije, analiza kadrova, analiza pojedinih poslovnih funkcija.