Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Računovodstvo troškova

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
1. Računovodstvo troškova - uloga, koncepti i podjele, mjesto računovodstva troškova u poslovnom sustavu i u računovodstvenoj teoriji. 2. Financijsko računovodstvo, računovodstvo troškova, upravljačko računovodstvo. Troškovi, pojam, vrste, grupiranje troškova. 3. Računovodstveni sustavi. Računovodstvo za potrebe bilanciranja. Računovodstvo troškova proizvodnih faktora. 4. Računovodstvo troškova proizvodnje. 5. Izravni i opći proizvodni troškovi. Sustav obračuna troškova po radnim nalozima i po procesima. 6. Obračun troškova sporednih i srodnih proizvoda. 7. Računovodstvo troškova za planiranje i kontrola uspješnosti u poslovanju i poslovođenju. Osnovni (glavni) plan poslovanja. 8. Standardni troškovi i analiza bruto dobiti. Decentralizirano poslovanje, centri odgovornosti i transferne cijene, obračun troškova po centrima odgovornosti, nadziranje. 9. Računovodstvo troškova za donošenje dugoročnih i kratkoročnih odluka. Troškovi i stupanj iskorištenja kapaciteta (fiksni, varijabilni, diferencijalni granični i ostali troškovi). 10. Metode odvajanja fiksne i varijabilne komponente troškova. 11. Analiza točke pokrića i planiranje troškova, količine proizvodnje i njihov utjecaj na dobit. 12. Analiza troškova i planiranje kapitalnih investicija, metode procjene. Troškovi značajni za donošenje odluka i mjerenje uspješnosti poslovanja.