Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Računovodstveni informacijski sustavi

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Kolegij razrađuje teorijsku osnovu informacijskih sustava općenito, s posebnim naglaskom na računovodstveni informacijski sustav kao temelj poslovnog odlučivanja. Razmatraju se organizacijski aspekti poslovnog subjekta i to njegova struktura kao i položaj u širem društvenom okružju. Opisuje se cjelokupni poslovni proces i njegovi sastavni dijelovi (nabava, proizvodnja, prodaja, upravljanje ljudskim resursima, informiranje). Upoznaje se studente s računovodstvenim procesom i tijekom kolanja računovodstvenih informacija unutar i izvan poslovnog subjekta. Razrađuju se računovodstvene funkcije. Definiraju se i razrađuju podsustavi računovodstvenog informacijskog sustava s različitih gledišta. Opisuju se podsustavi glavne knjige, analitičkih evidencija i pomoćnih podsustava. Opisuju se informacijski podsustavi nabave, proizvodnje, prodaje i upravljanja ljudskim resursima. Razrađuju se osnove dizajniranja baza podataka za potrebe informiranja unutar poslovnih funkcija. Razrađuje se sustav internih kontrola te specifičnosti kontrole računovodstvenog informacijskog sustava s posebnim naglaskom na kontrole u uvjetima korištenja računalne tehnologije. Opisuju se zadaće, funkcije i obilježja računovodstvenog informacijskog sustava s računalnom potporom. Ovladava se osnovama primjene odgovarajućeg računovodstvenog softwarea.