Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
1. Ciljevi i zadaci financija Razvoj financija Ciljevi poduzeća 2. Pojmovi pri vrednovanju Tržišni rizik i prinosi više varijabli Procjene na temelju faktora Vrednovanje s relativnog stajališta 3. Financiranje poduzeća, investicije i odlučivanje o dividendi Cijena kapitala Načini i troškovi pribavljanja kapitala Pribavljanje kapitala i rizici 4. Teorije o strukturi kapitala Odlučivanje o strukturi kapitala 5. Interno i eksterno financiranje 6. Investicije u sredstva i traženi povrati 7. Principi investiranja kapitala 8. Rizik i upravljačke opcije pri planiranju potrebnog kapitala 9. Stvaranje vrijednosti kapitalnim investicijama 10. Traženi povrati za poduzeće, dijelove poduzeća i prilikom stjecanja vlasništva 11. Politike financiranja i politike dividendi 12. Upravljanje likvidnošću i likvidnim sredstvima Upravljanje obrtnim sredstvima Karakteristike i problemi upravljanja zalihama: priroda, troškovi i cijene 13. Upravljanje novcem i kratkoročnim utrživim vrijednosnim papirima Upravljanje potraživanjima i zalihama 14. Kratkoročno i srednjoročno financiranje Neosigurano kratkoročno financiranje Osigurani krediti i srednjoročno kreditiranje Financiranje pomoću najma 15. Dugoročno financiranje Emisija vrijednosnih papira 16. Obične dionice 17. Financiranje pomoću vrijednosnih papira s fiksnim prihodom 18. Alternativni dugoročni instrumenti i inovacije 19. Financijski leverage i struktura kapitala 20. Faktori koji utječu na izbor financijske strukture Procjena dionica i obveznica: odluka debt-equity, rizici, troškovi, praktični aspekti 21. Portfolio teorija i praksa upravljanja imovinom Procjena ulaganja s gledišta rizika i prinosa Distribucija imovine u odabrane investicije 22. Portfolio optimizacija Mjerenje učinka i prilagođavanje Mogućnosti i prilagođavanje portfolija u našim uvjetima 23. Spajanja i tržište korporacijske kontrole 24. Restrukturiranje korporacije 25. Fuzije - udruživanje (Mergers) Holding kompanije 26. Upravljanje međunarodnim financiranjem Međunarodna financijska tržišta i financijski centri Eurotržište, eutovalute, europapiri 27. Portfolio pristup međunarodnom financiranju 28. Instrumenti financijske analize i kontrole Izvori podataka Financijski izvještaji 29. Analiza financijskih omjera 30. Financijsko planiranje