Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
- Elementi matematičke logike i teorije skupova - Skupovi brojeva: prirodni, cijeli, racionalni, realni - Nizovi brojeva, limes niza, red, suma reda, aritmetički i geometrijski red - Gospodarska matematika - Financijska matematika, - Jednostavan kamatni račun - Složen kamatni račun - Relativni i konformni kamatnjak, - Vraćanje zajmova - Realne funkcije jedne varijable: zadavanje, svojstva, limes, neprekidnost, asimptote - Elementarne funkcije - polinomi, razlomljene racionalne funkcije, eksponencijalna funkcija, logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije - Derivacija funkcije jedne varijable, pravila deriviranja, diferencijal - Korištenje derivacija u ispitivanju toka funkcija: rast i pad funkcije, lokalni ekstremi, zakrivljenost funkcije - L'Hospitalovo pravilo,Elastičnost funkcije - Linearna algebra: matrice, operacije s matricama, determinante - Rješivost sustava linearnih jednadžbi