Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Odabrane teme iz trgovačkog ugovornog prava

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Studenti će detaljnije upoznati obilježja, korištenje i promet vrijednosnim papirima i to mjenica, ček , dionica prema hrvatskoj regulativi i pravu EU. Komentirat će se sadržaj najzastupljenijih ugovora autonomnog trgovačkog prava u poslovnoj praksi i to ugovora o leasingu, factoringu, forafitingu.Kroz komentar elemenata sadržaja ovih ugovora prema međunarodnoj poslovnoj praksi naglasit će se obvezan sadržaj i područja posebne pažnje kod zaključivanja. Izradom odabranog ugovora student će upoznati i savladati minimum tehnike ugovaranja.