Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Mikroekonomska analiza

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Cilj: Osposobiti studente za primjenu ekonomske analize pri rješavanju mikroekonomskih problema upotrebom raznih analitičkih metoda i tehnika uključujući matematičku analizu, odnosno upoznati studente sa dostignućima suvremene mikroekonomske teorije, osobito u području teorije igara i nesigurnosti. Ishodi učenja: 1. Pružiti studentima uvid u analitički razrađenije koncepte ekonomske analize na mikro razini koje su osnova za ozbiljnije znanstvene i stručne procjene. 2. Definirati i objasniti tradicionalni pristup ekonomskoj analizi, ali i primijeniti suvremene fokuse, ideje, pristupe i alate u interpretaciji mikroekonomske teorije poput asimetričnosti i nesigurnosti, antimonopolskih politika, ekonomskih implikacija integracijskih procesa, aukcija i sl. 3. Izložiti mikroekonomsku teoriju različitim tumačenjima funkcionalnih odnosa i grafičkih prikaza, služeći se pritom jednostavnim modelima, argumentima i zaključcima. 4. Interpretirati suvremene mikroekonomske dileme kroz okvire, koncepte, alate, modele i rješenja različitih pristupa poput teorije igara. 5. Revaloriziranjem teorijskih i praktičnih mikroekonomskih problema uz konstruiranje primjera omogućiti procjenu vladanja analitičkim prosuđivanjem i zaključivanjem koje je nužno u realnom poslovnom svijetu.