Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Ovaj kolegij ima za cilj pomoći studentima u premoštavanju jaza između mikroekonomskih znanja koja se stječu u dodiplomskoj nastavi i potrebnih znanja iz moderne mikroekonomije koja se očekuje da imaju studenti na poslijediplomskom studiju time da isti obuhvaća modernu mikroekonomsku teoriju prezentiranu kroz suvremene alate, a ta znanja omogućiti će studentima rješavanje praktičnih problema u njihovoj budućoj radnoj okolini i stvoriti kvalitetnu osnovu za daljnje usavršavanje. ISHODI UČENJA: 1. Pružiti studentima uvid u analitički razrađenije koncepte u mikroekonomiji koji su osnova za ozbiljnije znanstvene i stručne procjene. 2. Definirati i objasniti tradicionalni mikroekonomsku teoriju, ali i primijeniti suvremene fokuse, ideje, pristupe i alate u interpretaciji ekonomskih fenomena poput arbitraže, asimetričnosti i nesigurnosti, antimonopolskih politika, ekonomskih implikacija integracijskih procesa, aukcija i sl. 3. Izložiti mikroekonomsku teoriju različitim tumačenjima funkcionalnih odnosa i gra¬fičkih prikaza, služeći se pritom jednostavnim modelima, argumentima i zaključcima. 4. Interpretirati suvremene mikroekonomske dileme kroz okvire, koncepte, alate, modele i rješenja različitih pristupa poput teorije igara. 5. Revaloriziranjem teorijskih i praktičnih mikroekonomskih problema uz konstruiranje primjera omogućiti procjenu vladanja analitičkim prosuđivanjem i zaključivanjem koje je nužno u realnom poslovnom svijetu. Sadržaj: 1. Povijesna analiza mikroekonomskih doprinosa u znanosti i praksi. 2. Definiranje glavnih područja istraživanja moderne mikroekonomije. 3. Teorija igara i njezina ekonomska aplikacija. 4. Teorija potrošačevog ponašanja i funkcija potražnje. 5. Proizvodnja i troškovi, Maksimizacija profita. 6. Klasifikacija tržišnih struktura. 7. Tržište potpune konkurencije. 8. Monopol. 9. Oligopol i monopolistička konkurencija. 10. Klasični modeli oligopola, oligopol i teorija igara. 11. Diskriminacija cijena i reguliranje kod monopola. 12. Teorije poduzeća, Elementi industrijske organizacije i politika. 13. Analiza mikroekonomskih odluka u uvjetima neizvjesnosti, asimetričnosti informacija, arbitraže, aukcija. 14. Nesavršenosti tržišta: tržišne moći, javna dobra, eksternalije, asimetrične informacije, transakcijski troškovi. 15. Opća ravnoteža i teorija blagostanja.