Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Daniel Tomić
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
UVOD (Što je Mikroekonomija?;Uloga cijena u tržišnoj ekonomiji;Zašto studirati Mikroekonomiju?) PONUDA I POTRAŽNJA (Funkcioniranje tržišta; Ravnoteža na tržištu; Elastičnost; Tržište i država) TEORIJA POTROŠAČA (Preferencije potrošača; Krivulja i mapa indiferencije; Budzetsko ograničenje; Granična korisnost i potrošačev izbor; Individualna i tržišna krivulja potražnje; Normalna i inferiorna dobra; Potrošačev probitak) PONAŠANJE POTROŠAČA U UVJETIMA NESAVRŠENOSTI (Odlučivanje u uvjetima nesavršenosti ; Diverzifikacija rizika; Rizik i prinosi ) PROIZVODNJA I TROŠKOVI PROIZVODNJE ( Funkcija proizvodnje; Proizvodnja sa jednim varijabilnim inputom; Proizvodnja sa dva i više varijabilnih inputa; Izokvante; Mjerenje troškova; Troškovi proizvodnje u kratkom i dugom roku; Optimalna kombinacija inputa) KONKURENTSKA TRŽIŠTA (Maksimizacija profita u uvjetima konkurencije; Kratki nasuprot dugom roku; Krivulja ponude poduzeća nasuprot krivulje ponude sektora; Cjenovna diskriminacija u uvjetima konkurencije; Elasticnost ponude u kratkom i dugom roku; Efikasnost na konkurentnim tržištima; Implikacije države na konkurentskim tržištima) MONOPOL I MONOPSON (Monopol: Izvori monopolske moći; Cjenovna diskriminacija u uvjetima monopola; Monopson; Izvori monopsonske moći; Antimonopolski zakoni; Cjenovna diskriminacija; Cjenovne strategije u uvjetima monopola) MONOPOLISTIČKA KONKURENCIJA I OLIGOPOL (Nastanak monopolističke konkurencije; Monopolistička konkurencija i efikasnost; Oligopol; Ravnoteža na tržištu oligopola; Sajanja nasuprot konkurencije; Teorija igara) TRŽISTE FAKTORA PROIZVODNJE (Potražnja za faktorima proizvodnje; Ponuda faktora proizvodnje;Ravnoteža na tržištu faktora proizvodnje; Eksternalije i javna dobra; Pozitivne i negativne eksternalije; Korigiranje eksternalija; Eksternalije i prava vlasništva; Ponuda javnih dobara) OPĆA RAVNOTEŽA (Trgovina i efikasnost; Efikasnost u proizvodnji i alokaciji; Efikasnost nasuprot jednakosti; Nedostaci tržista)