Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Matematika za ekonomiste

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Sadržaj kolegija: - Elementi matematičke logike i teorije skupova - Skupovi brojeva: prirodni, cijeli, racionalni, realni - Nizovi brojeva, limes niza, red, suma reda, aritmetički i geometrijski red - Financijska matematika, složen kamatni račun, relativni i konformni kamatnjak, vraćanje zajmova - Realne funkcije jedne varijable: zadavanje, svojstva, limes, neprekidnost, asimptote - Elementarne funkcije: polinomi, razlomljene racionalne funkcije, eksponencijalna funkcija, logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije - Derivacija funkcije jedne varijable, pravila deriviranja, diferencijal - Korištenje derivacija u ispitivanju toka funkcija: rast i pad funkcije, lokalni ekstremi, zakrivljenost funkcije - L'Hospitalovo pravilo, Taylorov red, Elastičnost funkcije - Funkcije više varijabli: parcijalne derivacije, ekstremne vrijednosti funkcije dvije varijable - Vezani ekstrem: metoda Lagrangeovog multiplikatora - Integralni račun: neodređeni integral, metode integriranja - supstitucije, parcijalna integracija, neodređeni koeficijenti - Primjena integrala, određeni integral, diferencijalne jednadžbe prvog reda - Linearna algebra: matrice, operacije s matricama, determinante - Rješivost sustava linearnih jednadžbi