Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
1. Skupovi brojeva 2. Nizovi 3. Pojam niza. Granična vrijednost. Neki važniji nizovi 4. Pojam reda. Suma reda. Konvergencija. Aritmetički i geometrijski red 5. Jednostavni kamatni račun. Složeni kamatni račun. 6. Relativni i konformni kamatnjak. Otplata zajma. 7. Pojam funkcije. Graf funkcije. Kompozicija funkcija. 8. Inverzna funkcija. Afina funkcija. 9. Linearne nejednadžbe. 10. Kvadratna funkcija. Limes funkcije. Neprekidna funkcija. 11. Derivacija. Tok funkcije. Polinomi 12. Tehnike deriviranja. Ekstremne vrijednosti. 13. Razlomljena racionalna funkcija. Asimptote. L?Hospitalovo pravilo 14. Derivacija kompozicije funkcija. Eksponencijalna funkcija. Logaritamska funkcija 15. Trigonometrijske funkcije 16. Diferencijal funkcije. MacLaurainov red. Elastičnost funkcije 17. Funkcije više varijabli. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal 18. Ekstremi funkcije dvije varijable. Vezani ekstrem. 19. Ekonomska primjena. Metoda najmanjih kvadrata 20. Integralni račun. Primitivna i podintegralana funkcija. Integrali elementarnih funkcija 21. Metoda supstitucije i parcijalne integracije 22. Integral razlomljene racionalne funkcije. Određeni integral. 23. Veza neodređenog i određenog integrala. Površina likova. Nepravi integral 24. Diferencijalne jednadžbe. Rješavanje diferencijalnih jednadžbi prvog reda 25. Determinante. Definicija, svojstva i računske operacije. 26. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi pomoću determinanti 27. Matrice. Svojstva. Računske operacije. 28. Inverzna matrica. Rang matrice. 29. Rješavanje sustava lineranih jednadžbi pomoću matrica 30. Diskusija o rješivosti linearnih sustava