Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
1. Definicije i obilježja managementa. Sustavni pristup managementu. 2. Odnos managementa i poduzetništva. 3. Osoba managera i razine managera. Aktivnosti i uloge managera. Managerske vještine. 4. Razvoj teorije managementa. Znanstveni management. 5. Suvremene tendencije i različiti pristupi managementu. 6. Management i društvo (elementi vanjskog okruženja). Elementi unutarnjeg okruženja. 7. Management i poslovna etika 8. Management i održivi razvoj. 9. Međunarodni management. 10. Management promjena i organizacijski razvitak. 11. Priroda i svrha planiranja. Vrste planova. 12. Misija poduzeća. Ciljevi poduzeća. 13. Strategijski management (pojam i faze procesa) 14. Potencijalne strategije. Korporacijska i poslovne strategije. 15. Odluke i managersko odlučivanje. 16. Pojam i sadržaj organiziranja. Oblikovanje organizacijskih struktura. 17. Vrste organizacijskih struktura (tipologija). Klasični i novi oblici organizacija. 18. Kultura organizacije. 19. Konflikti u organizaciji. 20. Managemet ljudskih potencijala- modeli, obilježja, problemi, organiziranje (funkcije). Predviđanje potreba. Pribavljanje i selekcija. 21. Motiviranje, ocjenjivanje izvođenja i nagrađivanje. Obrazovanje i razvoj. 22. Ljudski čimbenici i motivacija. Potrebe, motivi, motivacija, zadovoljstvo. 23. Teorije i tehnike motivacije. 24. Mentorstvo. Vođenje sastanka. 25. Vodstvo - definiranje. Vođa i vještine vodstva. Sastavni elementi vodstva. Moć i ovlast. 26. Stilovi vodstva. Pristupi vodstvu. 27. Pojam i proces kontroliranja. 28. Sistemi, razine i vrste kontrole. Kvaliteta i normizacija 29. Upravljanje informacijskim sustavom za managere. 30. Zaključno predavanje.