Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2 (202402) (IM120) 6 ECTS III. semestar diplomskog studija obavezan kolegij za smjer Informatički menadžment Izvođenje: 30 sati predavanja i 30 sati seminarske nastave Cilj kolegija: Ovladavanje i primjena osnovnih pojmova i kvantitativnih metoda pri donošenju odluka u području poslovne ekonomije u situacijama nepotpune informacije i/ ili neizvijesnosti. Ishodi učenja: 1. Usvojiti elemente donošenja odluka uz neizvijesnost pri analizi problema odlučivanja u poslovnoj ekonomiji. 2. Odabrati, objasniti i primijeniti odgovarajuće kvantitativne metode poslovnog odlučivanja. 3. Opisati i interpretirati proces, principe modeliranja te međuzavisnost ulaznih i izlaznih podataka uz primjenu odgovarajućih statističkih metoda. 4. Samostalno modelirati probleme iz područja poslovne ekonomije primjenom odgovarajućih kvantitativnih metoda poslovnog odlučivanja. 5. Analizirati te kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka u danom kontekstu. Sadržaj kolegija: 1. Donošenje odluka uz neizvijesnost i utjecajni čimbenici na odlučivanje 2. Vjerojatnost i primjena inferencijalne statistike u poslovnom odlučivanju 3. Analiza odluka 4. Analiza osjetljivosti, analiza rizika 5. Teorija igara 6. Raspored projekata (pert/cpm) 7. Modeli čekanja 8. Markovljevi procesi 9. Monte Carlo simulacija 10. Multivarijantna analiza 11. Primjene u poslovnoj ekonomiji korištenjem računalnih programa. Kako bi student uspješno savladao kolegij odnosno položio ispit obvezan je: - pohađati nastavu - riješiti i pravovremeno predati sve obvezne zadatke - položiti usmeni ispit. Svi su se studenti dužni upisati na kolegij koji se nalazi na e-učenju, te pratiti aktualne sadržaje i obavijesti na stranici kolegija, te dinamiku izvođenja kolegija. Dio nastave izvodi se na računalima.