Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja

Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Cilj kolegija: Upoznavanje studenata s kvantitativnim metodama u procesu donošenja poslovnih odluka. Ishodi učenja: 1.Usvojiti elemente linearnog programiranja, postavljanje problema te korištenje linearnog programiranja u analizi raznih problema. 2.Utvrditi elemente ciljnog i cjelobrojnog programiranja. 3.Objasniti i primjeniti statističke metode poslovnog odlučivanja. 4.Analizirati i kvantitativno argumentirati alternativne ishode pojedinih odluka. Sadržaj kolegija: 1. Uvod u matematičko programiranje 2. Modeliranje i osnove linearnog programiranja 3. Metode rješavanja -grafičko rješavanje 4. Simplex metoda 5. Dualni program pridružen danom linearnom programu 6. Analiza osjetljivosti 7. Primjene: transportni problem 8. Problem pridruživanja 9. Primjene u financijama, marketingu, analizi efikasnosti korištenjemračunalnih programa 10. Ciljno programiranje 11. Cjelobrojno programiranje i primjene; Višekriterijsko programiranje 12. Vjerojatnost, procjene i testiranje hipoteza 13. Analiza odluka 14. Teorija igara Metode poučavanja: predavanja, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, analiza primjera i uvježbavanje, korištenje računala pri analizi problema (excel i online GNU aplikacije) suradničko učenje, e-učenje, samostalno i timsko sastavljanje, rješavanje i interpretiranje zadataka. Pisani zadatci: Pisani zadatci su preduvjet za pristupanje završnom usmenom ispitu. Studentu će biti dodijeljeni zadaci tijekom nastave ili dva seta zadatka tjedan dana prije pristupanja ispitu, koja je potrebno riješiti i dostaviti u doznačenom roku. Smatrat će se da je student ispunio uvjete za ispit kada su obvezni zadatci riješeni i pravovremeno predani. Usmeni ispit: bazira se na provjeri znanja cjelokupnog gradiva. Rokovi ispita i kolokvija: Rokovi se objavljuju na početku akademske godine na Studomatu (ISVU). Rokovi za dostavljanje pisanihzadatakaobjavljuju se dogovorno sa studentima na stranici e-učenja kolegija. Ostale važne činjenice vezane uz kolegij: Svi su se studenti dužni upisati na kolegij koji se nalazi na e-učenju, te pratiti aktualne sadržaje i obavijesti te dinamiku izvođenja kolegija. Dio nastave izvodi se na računalima.