Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Ne

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
1. Opća teorija javnih financija. Sadržaj i funkcije javnih financija. Javne financije i njihov odnos prema državi. Metode istraživanja u javnim financijama. 2. Alokacija, distribucija i javni izbor. Zadovoljavanje potreba za javnim dobrima. Vrste i karakteristike javnih dobara. Vanjski učinci. Preraspodjela dohotka. Javni izbor. 3. Javni prihodi. Pojam i vrste javnih prihoda. Pojam i vrste poreza. Porezna načela. Prevaljivanje poreza. Ekonomski efekti oporezivanja. Socijalna funkcija poreza. 4. Porezni sustav i porezna politika. Porezni sustav. Porezno opterećenje. Ravnoteža između direktnih i indirektnih poreza. Porez na dohodak. Porez na dobit. Porezi na promet. Ostali porezi. 5. Javni rashodi. Kategorije, vrste javnih rashoda. Uzroci rasta javnih rashoda. Dinamika rasta javnih rashoda. Javna potrošnja. Analitičke metode za ocjenu efikasnosti javne potrošnje. 6. Proračun. Proračun. Proračunska načela. Proračunski proces. Vrste proračuna. 7. Javni dug. Pojam i uloga javnog duga. Vrste javnog duga. Upravljanje javnim dugom. Problemi javnog duga. Granica javnog duga. 8. Fiskalni federalizam. Organizacija i financiranje lokalnih jedinica. Fiskalno izravnavanje. Prednosti i nedostaci decentralizacije. 9. Fiskalna politika. Mjesto i uloga fiskalne politike u ekonomskoj politici. Fiskalna politika i upravljanje agregatnom potražnjom. Fisklana politika i poticanje ponude.