Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Alen Belullo
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
1. Pojam i metodologija ekonometrije 2. Priroda regresijske analize 3. Statistička prema determinističkoj vezi, regresija i uzročnost 4. Koncept regresijske funkcije populacije 5. Regresijska funkcija uzorka 6. Jednostavna regresija: problem procjene parametara 7. Pretpostavke na kojima se temelji metoda najmanjih kvadrata 8. Svojstva regresijske funkcije 9. Svojstva procjenitelja i Gauss-Markov teorem 10. Koeficijent determinacije 11. Preciznost i standardna greška procjenitelja 12. Višestruka regresija; pretpostavke i svojstva 13. Višestruka regresija; problem procjene parametara 14. Testiranje značajnosti regresijskih koeficijenata, t test i F test 15. ANOVA tablica 16. Regresija kroz ishodišta; pojam i značajke 17. Vrste ulaznih podataka u regresijsku analizu i njihove specifičnosti 18. Mjerne jedinice ulaznih podataka 19. Funkcionalne forme regresijskih modela 20. Pojam i primjena binarne varijable koja mijenja odsječak na ordinati regresijskog pravca 21. Pojam i primjena binarne varijable koja mijenja nagib regresijskog pravca 22. Autokorelacija odstupanja; posljedice i testiranje 23. Autokorelacija odstupanja; rješavanje problema 24. Heteroskedastičnost; posljedice i testiranje 25. Heteroskedastičnost; rješavanje problema 26. Mulstikolinearnost; posljedice i testiranje 27. Multikolinearnost; rješavanje problema 28. Problem odabira nezavisnih varijabli 29. Pravilni postupak pri traženju specifikacije regresijskog modela 30. RESET test