Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik


Vrsta studija
Vrsta studija nije upisana
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Vanja Bevanda
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Pojam, temeljne osobine i uloga baze podataka. Pristupi oblikovanju podataka, modeli podataka i sustavi baza podataka. Arhitektura baze podataka: sadržaj baze i razine njegova promatranja. Nezavisnost podataka od aplikacija. Okruženje i sučelja. Relacijski model baze podataka. Relacijska struktura: atributi, domene, relacije, ključevi. Indeksiranje i pretraživanje baze podataka. Temeljne operacije u relacijskom modelu baze podataka. Optimizacija operacija. Sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (RDBMS). Osnove jezika SQL. Kreiranje tablica (relacija), unošenje sadržaja i mijenjanje strukture tablica. Naredba SELECT: klauzule SELECT, FROM, WHERE, i ORDER BY. Spajanje tablica. Skupovne operacije. O efikasnosti operacija. Zbirni upiti: klauzule GROUP BY i HAVING. Operacije i NULL oznaka. Podupiti, spajanje tablica i vanjske reference. Uspoređivanje i kvantifikatori (ANY, ALL). Rukovanje sadržajima tablica: upisivanje, mijenjanje i brisanje podataka. Pogledi: vrste i osobine; kreiranje, mijenjanje i brisanje pogleda. Integritet i sigurnost baze podataka. Transakcije. Katalog baze podataka. Oblikovanje baze podataka. Grafički ER jezik: objekti, veze, svojstva. Izrada ER modela podataka i njegovo prevđenje na relacijski jezik. Normalne forme podataka: funkcijska zavisnost, višeznačna zavisnost, zavisnost spajanja. Baza podataka u integralnom informacijskom sustavu. Distribuirane baze podataka. Baze podataka i suvremeni komunikacijski sustavi. Baze podataka i dinamičke web aplikacije.