Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Osnove menadžmenta

Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Mirjana Trstenjak
Izvođači nastave
Opis kolegija

Student će nakon odslušanog kolegija moći razumjeti osnovne postavke menadžmenta i primijeniti ih u praktičnoj primjeni upravljanja ili aktivnog sudjelovanja u menadžmentu.