Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Marketing u turizmu

Vrsta studija
Preddiplomski stručni studij
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Andrijana Kos Kavran
Izvođači nastave
Ime i prezime
Daniel Herman
Opis kolegija

Kolegij iznosi sadržaje vezane za marketinške koncepte s primjenom na turističkom tržištu. Sadržaji se obrađuju s aspekta marketinga organizacija (turističkih poduzeća i državnih organizacija). U nastavnim jedinicama iznose se sadržaji vezani za turističku marketinšku strategiju, ponašanje turista, STP, taktički marketing (oblikovanje proizvoda, cijene, distribucijskih i komunikacijskih kanala) te planiranje i organizacija marketinga u turizmu.