Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Engleski jezik učiteljske struke 1

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Alenka Mikulec
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija
Ciljevi predmeta su razvijanjem jezičnih znanja i vještina osposobiti studente za samostalno služenje stručnom literaturom na engleskom jeziku, uspostavljanje usmene i pisane komunikacije u funkciji struke i razvijanje potreba i navika samoobrazovanja i samostalnog usvajanja i korištenja stranoga jezika.