Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Vlakna II

Vrsta studija
Preddiplomski sveučilišni
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Izvođači nastave
Ime i prezime
Opis kolegija

Sistematizacija i nomenklatura vlakana. Nanometarska, mikrofibrilna i morfološka hijerarhija vlakana iz savitljivih i krutih polimernih molekula. Struktura anorganskih vlakana. Geometrija vlakana. Mehanička, toplinska, optička i dielektrična svojstva konvencionalnih vlakana. Odnos vlakana s vlagom i vodom. Uporabna svojstva, trajnost i starenje vlakana. Psihofiziološka udobnost tekstilija. Metrološka načela ispitivanje strukture i svojstva vlakana.