Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Naziv kolegija
Osnove epidemiologije s mikrobiološkom dijagnostikom (32452,134288) MB2-52

Vrsta studija
Integrirani preddiplomski i diplomski
ECTS bodova
0

Jezik kolegija
Hrvatski
Kolegij vidljiv
Da

Nositelji kolegija
Ime i prezime
Ivan Kosalec
Izvođači nastave
Ime i prezime
Vanja Ljoljić Bilić
Opis kolegija

GODINA UČENJA: 5. godina
SEMESTAR: 9.
BROJ ECTS BODOVA: 2,5
CILJEVI PREDMETA: Student će upoznati osnove epidemiološkog lanca prijenosa uzročnika zaraznih bolesti bakterijske, virusne, gljivčne i parazitarne etiologije s naglaskom na mjere sprječavanja istih. Poznavajući širenje epidemija, student će biti upoznat sa načinima izolacije, identifikacije i tipizacije uzročnika i posljednične mjere suzbijanja i prevencija epidemija. Na modelima epidemija iz prošlosti pokazati će se se kako epidemiološka služba otkriva, identificira, suzbija te informira javnost o pojedinim epidemiološkim epizodama. Dijagnostika etiološkog uzročnika biti će tijekom vježbi objašnjena i u praksi izvedena na kliničkim uzorcima (sputum, feces, urin) i uzorcima nežive okoline (brisevi).
PREDUVJETI: Preduvjet za upis: položena Mikrobiologija s parazitologijom i upisan 7. semestar
Preduvjet za polaganje: nema 
ISHODI UČENJA: Nakon položenog kolegija student će moći/biti u stanju: 

  1. Opisati epidemijski put u prošlosti identificiranih i budućnosti predmjenjevanih infekcija na razini epidemija;
  2. Razlikovati epidemijske cikluse u društvenom kontekstu od npr. bolničkih infekcija;
  3. Definirati glavne karike epidemiološkog lanca;
  4. Povezivati etiološkog uzročnika sa epidemijama;
  5. Znati mjere izolacije i identifikacije etioloških uzročnika zaraznih bolesti;
  6. Poznavati će širi ekološki kontekst uzročnika zaraznih bolesti bakterijske, virusne, gljivične i parazitarne etiologije s ciljem sprječavanja širenja epidemije i osvještinju građana i medicinske struke;
  7. Argumentirati mjere sprječavanja širenja uzročnika zaraznih bolesti.