Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Sustav za e-učenje 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. Ukupno
Sveučilišni sustav za e-učenje Merlin, Srce 5063 6900 9998 12302 38496
Sustav za e-učenje Sveučilišta u Rijeci 1358 1325 0 0 2683
CARNet lms - loomen 358 415 666 652 2091
Filozofski fakultet u Osijeku: MOODLE 0 579 613 542 1734
ELF - Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 331 370 308 307 1316
Portal Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 440 435 440 0 1315
Portal za e-učenje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 255 0 0 754 1009
Sharepoint LMS - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 192 192 136 136 656
Portal Vojnih studija Sveučilišta u Zagrebu 149 145 152 178 624
Moodle sustav Sveučilišta Sjever 0 0 516 0 516
VEF e-learning - Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 135 146 176 0 457
LMS Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 317 0 0 0 317
PFO - moodle Pravni fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 61 71 73 73 278
Portal dislociranog sveučilišnog prediplomskog studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku 59 59 58 58 234
Sustav Gaudeamus Veleučilišta Velika Gorica 52 57 0 86 195
Moodle sustav Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu 0 0 0 195 195
Predmetnonastavni repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 0 0 182 0 182
E-učenje - Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 181 0 0 181
2CO2 - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 0 116 0 116
Portal e-kolegija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 0 50 53 0 103
Moodle-poslužitelj Zdravstvenog veleučilišta 0 0 41 49 90
Portal Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 52 0 0 0 52
Claroline - Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 11 15 0 0 26
Pedagogija.net - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 8 8 0 0 16
Scriptrunner Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 16 0 0 0 16
Newton - on line sustav za e-učenje Odjela za fiziku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 0 0 4 1 5
Sveučilište u Rijecu - Google Classroom 0 3 0 0 3
Videokonferencijski sustav i dr. alati za projektnu suradnju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2 0 0 0 2
Claroline sustav Sveučilišta Sjever 0 0 2 0 2
Sustav učenja na daljinu Delta, Policijska akademija 0 0 1 0 1
Ukupno 8859 10951 13535 15333 52911