Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Sustav za e-učenje 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. Ukupno
Sveučilišni sustav za e-učenje Merlin, Srce 4233 5063 6900 9233 25429
Sustav za e-učenje Sveučilišta u Rijeci 0 1358 1325 0 2683
CARNet lms - loomen 0 358 415 666 1439
Portal Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 0 440 435 440 1315
Filozofski fakultet u Osijeku: MOODLE 0 0 579 613 1192
ELF - Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 0 331 370 308 1009
Moodle sustav Sveučilišta Sjever 0 0 0 516 516
VEF e-learning - Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 135 146 176 457
Portal Vojnih studija Sveučilišta u Zagrebu 0 149 145 152 446
LMS Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 0 317 0 0 317
Portal za e-učenje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 255 0 0 255
PFO - moodle Pravni fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 0 61 71 73 205
Sharepoint LMS - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 192 0 0 192
Predmetnonastavni repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 0 0 0 182 182
E-učenje - Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 0 181 0 181
Portal dislociranog sveučilišnog prediplomskog studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku 0 59 59 58 176
2CO2 - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 0 0 116 116
Sustav Gaudeamus Veleučilišta Velika Gorica 0 52 57 0 109
Portal e-kolegija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 0 0 50 53 103
Portal Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 52 0 0 52
Moodle-poslužitelj Zdravstvenog veleučilišta 0 0 0 41 41
Claroline - Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 11 15 0 26
Pedagogija.net - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 0 8 8 0 16
Scriptrunner Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 16 0 0 16
Newton - on line sustav za e-učenje Odjela za fiziku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 0 0 0 4 4
Sveučilište u Rijecu - Google Classroom 0 0 3 0 3
Claroline sustav Sveučilišta Sjever 0 0 0 2 2
Videokonferencijski sustav i dr. alati za projektnu suradnju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 2 0 0 2
Sustav učenja na daljinu Delta, Policijska akademija 0 0 0 1 1
Ukupno 4233 8859 10759 12634 36485