Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Sustav za e-učenje 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. Ukupno
Sveučilišni sustav za e-učenje Merlin, Srce 6900 9998 13021 11942 51157
Sustav za e-učenje Sveučilišta u Rijeci 1325 0 0 0 2683
CARNet lms - loomen 415 666 652 198 2289
Filozofski fakultet u Osijeku: MOODLE 579 613 542 0 1734
ELF - Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 370 308 307 0 1316
Portal Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 435 440 0 0 1315
Portal za e-učenje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 0 754 0 1009
Sharepoint LMS - Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 192 136 136 0 656
Portal Vojnih studija Sveučilišta u Zagrebu 145 152 178 0 624
Moodle sustav Sveučilišta Sjever 0 516 0 0 516
VEF e-learning - Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 146 176 0 0 457
LMS Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 0 0 0 0 317
PFO - moodle Pravni fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 71 73 73 0 278
Portal dislociranog sveučilišnog prediplomskog studija Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku 59 58 58 0 234
Sustav Gaudeamus Veleučilišta Velika Gorica 57 0 86 0 195
Moodle sustav Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu 0 0 195 0 195
Predmetnonastavni repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 0 182 0 0 182
E-učenje - Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 181 0 0 0 181
2CO2 - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 0 116 0 0 116
Portal e-kolegija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 50 53 0 0 103
Moodle-poslužitelj Zdravstvenog veleučilišta 0 41 49 0 90
Portal Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 0 0 0 52
Claroline - Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 15 0 0 0 26
Pedagogija.net - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 8 0 0 0 16
Scriptrunner Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 0 0 0 16
Newton - on line sustav za e-učenje Odjela za fiziku Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku 0 4 1 0 5
Sveučilište u Rijecu - Google Classroom 3 0 0 0 3
Videokonferencijski sustav i dr. alati za projektnu suradnju Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 0 0 0 0 2
Claroline sustav Sveučilišta Sjever 0 2 0 0 2
Sustav učenja na daljinu Delta, Policijska akademija 0 1 0 0 1
Ukupno 10951 13535 16052 12140 65770